μαριος
ΤΟ ΝΑΤΟ στον 21ο αιώνα:
Η Ανάγκη για ένα νέο Στρατηγικό πλάνο
& η Διεύρυνση των Σχέσεων ΝΑΤΟ-Ρωσίας.
NATO in the 21st century: 
The need for a renewed Security Concept &
the ever lasting NATO-Russia Relations.

Cover-back end pages of book Strategic Sec & Trans RelationsΣτρατηγική Ασφάλεια και Διατλαντικές Σχέσεις
Strategic Security & Transantlantic RelationsPape olokliroΑποκόπτοντας το Νήμα της Τρομοκρατίας
Cutting the Fuse (Translated)
(original authors -PAPE & FELDMAN)

eythimiopoulos kiprosΚυπριακή Δημοκρατία
Διαστάσεις Εξωτερικής Πολιτικής
Cyprus Democracy
Issues of Foreign Policy Affairs


9783319090689
Handbook of Cyber-Defence, Cyber Democracy & Cyber Development
(Ed. by Carayannis, Campbell & Efthymiopoulos published in 2016)
website: http://refworks.springer.com/cddd
cyberCyber-Defence, Cyber Democracy & Cyber Development
Springer Press (Published in August 2014)

Negotiations Book Strategy Int.Monographies from Strategy International:
1. On International Decision Making and Negotiations (2009)
2. Regarding international relations (2009)