a

INTERNATIONAL SECURITY

  /  INTERNATIONAL SECURITY

Η Κύπρος αλλάζει. Αυτό είναι γεγονός. Αλλάζει ως προς την εξωτερική και αμυντική της πολιτική. Αλλάζει εξίσου στα θέματα ενεργειακής πολιτικής αλλά και πολιτικής ενεργειακής ασφάλειας.

To Άρθρο αυτό εκδόθηκε από το Περιοδικό Άμυνα και Διπλωματία τεύχος Νοεμβρίου 2010 Μια ιστορικά σημαντική στιγμή έχει έρθει για την Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία. Στόχος είναι η δημιουργία του νέου Στρατηγικού Δόγματος για τον 21ο αιώνα. Αυτή η ακριβώς ήταν και η αρχική πρόθεση της τότε 12 μελής επιτροπής των σοφών που στόχο είχαν να μελετήσουν γεγονότα και

Σε ένα συνεχώς μεταλλασόμενο περιβάλλον ασφάλειας οι στρατηγικές προκλήσεις της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας διαφοροποιούνται τακτικά. Οι στρατηγικές αυτές προκλήσεις προκύπτουν λόγω των συνεχών παγκόσμιων αλλαγών στη γεωπολιτική και γεωστρατηγική σκακιέρα, καθώς και των ασύμμετρων απειλών, όπως έχουν αυτές προκαθοριστεί από τα 26 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Με την συνεχή πολιτική μετάλλαξη που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2002 ως αποτέλεσμα