a

efthymiopoulos.eu

  /  INTERNATIONAL SECURITY   /  Οδεύοντας προς ένα νέο και ανανεωμένο Στρατηγικό πλάνο της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας

Οδεύοντας προς ένα νέο και ανανεωμένο Στρατηγικό πλάνο της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας

Σε ένα συνεχώς μεταλλασόμενο περιβάλλον ασφάλειας οι στρατηγικές προκλήσεις της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας διαφοροποιούνται τακτικά. Οι στρατηγικές αυτές προκλήσεις προκύπτουν λόγω των συνεχών παγκόσμιων αλλαγών στη γεωπολιτική και γεωστρατηγική σκακιέρα, καθώς και των ασύμμετρων απειλών, όπως έχουν αυτές προκαθοριστεί από τα 26 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

Με την συνεχή πολιτική μετάλλαξη που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2002 ως αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Πράγα, η Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία θέτει νέους στόχους σε μια παγκοσμιοποιημένη και γεμάτη ανασφάλεια κοινωνία. Η παρούσα μετάλλαξη που επιτελείται σε διοικητικό, επιχειρησιακό στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, θεωρείται πως πρέπει να επικυρωθεί και πολιτικά, καθορίζοντας έτσι και τις νέες πολιτικές ανάγκες και προκλήσεις της Συμμαχίας του 21ου αιώνα, σε μακροχρόνιο επίπεδο. Έτσι η ανάγκη ενός νέου στρατηγικού άξονα με την μορφή ενός νέου στρατηγικού πλάνου κρίνεται αναγκαία.

Η αποτελεσματικότητα μιας πιθανολογούμενης ανανεωμένης και πολιτικά Συμμαχίας, θεωρείται πως θα πρέπει να χαρακτηρίζεται κανονιστικά από επιδιώξεις και προοπτικές, αναβάθμισης του ρόλου της Συμμαχίας, ώστε να μπορεί υλοποιεί όλες τις δημοκρατικά κοινές αποφάσεις των κρατών-μελών της.

Με τις αποφάσεις τόσο της πρόσφατης συνόδου κορυφής του Βουκουρεστίου τον Απρίλιο του 2008 όσο και της Ρίγα το 2006, μια πιθανή επικύρωση της υπάρχουσας μετάλλαξης σε διοικητικό και στρατιωτικό επίπεδο σε ένα νέο και ανανεωμένο στρατηγικό πλάνο το 2009 είναι εφικτή.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, η Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία πιστεύεται πως και πολιτικά θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει (με ένα νέο και ανανεωμένο στρατηγικό πλάνο) τις υπάρχουσες αλλά και τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές, με συμμετοχή των κρατών-μελών, συνεργαζομένων ή και νέων. Με το νέο αυτό και ανανεωμένο στρατηγικό πλάνο, θα ενισχυθεί η παρουσία της παγκοσμίως ως αυτόνομος ή ανεξάρτητος μηχανισμός διατήρησης ειρήνης και σταθερότητας.

Μια νέα στρατηγική πνοή της Συμμαχίας, που πιθανώς να προκύψει, θα πρέπει να συμφωνεί και να σέβεται ωστόσο τους δημοκρατικούς όρους από τους οποίους διέπεται ο Καταστατικός Χάρτης του Ο.Η.Ε.

Η ενίσχυση των στρατιωτικών, επιχειρησιακών, διοικητικών και οικονομικών διαρθρώσεων της Συμμαχίας, σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο που θα οριστούν, θα αυξήσουν μακροπρόθεσμα τις πολιτικό-στρατιωτικές ικανότητες, και πιθανώς να διαμορφώσουν μια νέα πολιτική ατζέντα του ΝΑΤΟ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Συμμαχία θεωρείται πως θα πρέπει να επαναδεσμευθεί συνολικά πολιτικό-στρατιωτικά για τον επαναπροσδιορισμό μιας ουσιαστικότερης και συμφέρουσας συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της, αλλά και εταίρων της. Μέσω συνεχούς διαβούλευσης με τα κράτη-μέλη της, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κοινό μνημόνιο κατανόησης, που θα ενταχθεί στο ανανεωμένο στρατηγικό πλάνο, σχετικά με το σκοπό, τον ρόλο, την δράση καθώς και τις υποχρεώσεις του απέναντι στα κράτη που δεσμεύονται σε μακροχρόνια συνεργασία, αλλά και τα εταιρικά που δεσμεύονται σε μόνιμη.

Η Συμμαχία, θα πρέπει να συνεχίσει να υλοποιεί τις αποφάσεις των 26 σήμερα κρατών-μελών και να διασφαλίζει τα διασυλλογικά συμφέροντα τους.

Οφείλει επίσης, να εξασφαλίσει για την ασφάλεια και σταθερότητα πάνω στην βάση της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας προς όφελος των μελών αλλά και εταίρων της σε συλλογικό ή διμερές επίπεδο συνεργασίας.

Σε διεθνές επίπεδο πρακτικά, το ΝΑΤΟ πιστεύεται πως θα αποκτήσει εν τέλει ένα νέο πολιτικό ρόλο ως μοχλός επιρροής σε θέματα ασφάλειας αλλά και ως φορέας παροχής ασφάλειας.

Χωρίς να προσδιορίζονται τα γεωγραφικά όρια πού θα πρέπει να σταματήσει η επιρροή του ΝΑΤΟ, ως στρατιωτική μηχανή ειρήνης και πολιτικής αποδοχής, και με την επιχειρηματολογία πως το ΝΑΤΟ μετεξελίχθηκε και θα συνεχίσει να μετεξελίσσεται, θεωρείται πως θα σκιαγραφηθεί τελικά μια νέα και ανανεωμένη στρατηγική πολιτική, κανονιστικού τύπου.

Τελικά, το πιθανό νέο και ανανεωμένο στρατηγικό πλάνο θα περιέχει όλα τα στοιχεία εναρμόνισης των νέων πολιτικών του ΝΑΤΟ με τις ανάγκες του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος ανασφάλειας, δηλαδή 1) της πολιτικής της στρατιωτικής τυποποίησης και διαλειτουργικότητας των δυνάμεων ασφάλειας σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, 2) της νέας πολιτικής βούλησης και πρωτοβουλίας των κρατών-μελών αλλά και εταίρων για νέα εμπλοκή της Συμμαχίας σε επιχειρήσεις διεθνούς βεληνεκούς όπως αυτή στο Αφγανιστάν μέσω της ISAF, που ορίζουν το περιβάλλον ανασφάλειας τόσο περιφερειακά όσο και σε παγκόσμιο βεληνεκές. Σε ένα νέο και ανανεωμένο κανονιστικού τύπου στρατηγικό πλάνο δράσης, η Συμμαχία έχει την υποχρέωση να ξεκαθαρίσει τελικά τον σκοπό και τον ρόλο της ως παροχέας ασφάλειας τόσο εντός του βεληνεκούς πλαισίου δράσης της όσο και εκτός των παραδοσιακών ορίων προστασίας σε μακροχρόνιο πλαίσιο λειτουργίας σε μια ανασφαλή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.

Το 2009, στο Κίελο και στο Στρασβούργο όπως αναφέρεται στην απόφαση της Συνόδου του Βουκουρεστίου, αναμένεται η σύμφωνη απόφαση των κρατών-μελών για την δημιουργία του νέου αυτού ανανεώμένου στρατηγικού πλάνου ασφάλειας που θα αποσαφηνίζει την νέα πολιτική της Συμμαχίας σε όλα τα βασικά, αλλά και δευτερεύοντα επίπεδα λειτουργίας του Οργανισμού. Πιθανολογείται πως βάση των προαναφερθέντων, το νέο πλαίσιο λειτουργίας του πλάνου, θα περιέχει στοιχεία αποτρεπτικής και προληπτικής πολιτικής αντίδρασης της Συμμαχίας. Συνεπώς, το ΝΑΤΟ θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται σε ένα νέο σταυροδρόμι διαμόρφωσης μιας στρατιωτικό-πολιτικής «οδικής οδού» (Road Map) λειτουργίας.