Η Κύπρος και η Ευκαιρία Ένταξης στη Σύμπραξη για την Ειρήνη

Το Μάρτιο του 2011, η Κύπρος έζησε νέα πολιτικά γεγονότα. Τα αναμενόμενα κατά τα άλλα αποτελέσματα αυτής της ιστορικής στιγμής, δηλαδή η επιδίωξη ανάδειξης του στρατηγικού μέλλοντος συμμετοχής της Κύπρου μέσω συμμετοχής της στο πρόγραμμα της Σύμπραξης για την Ειρήνη[1] της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας, δημιουργεί νέα δεδομένα στη διαμόρφωση του νέου γεωπολιτικού χάρτη της περιοχής, δεδομένων …

MORE→